Các nguyên tắc vàng trong thi IELTS

Nguyên tắc “ Luôn luôn đưa con khỉ đúng những gì nó muốn”

Nếu một con khỉ muốn một quả chuối, bạn phải đưa cho nó một quả chuối chứ không phải một quả táo. Nói cách khác, câu trả lời của bạn phải đúng với những gì được hỏi. Bạn phải khá chắc chắn về thông tin mà bạn được hỏi để đưa ra câu trả lời, và những gì bạn phải làm với thông tin đó để đưa ra câu trả lời chính xác.

Có thể bạn nghĩ lời khuyên này khá đơn giản và không có gì để nhớ. Có vẻ rõ ràng là bạn phải làm những gì bài thi yêu cầu bạn làm và đưa ra những câu trả lời mà bài thi yêu cầu bạn. Nhưng việc không nhớ và áp dụng nguyên tắc vàng là một trong những lý do chính tại sao các thí sinh không đạt điểm cao trong bài thi như họ đã tin họ sẽ được. Đọc kĩ các câu hỏi.

Biết kiểu thông tin mà bài thi yêu cầu bạn đưa ra:
Câu trả lời là một phương thức chuyên chở ?? một con người ?? một nơi chốn?? một con số? Nếu bạn biết, bạn có cơ hội tốt hơn để đưa ra câu trả lời đúng.

Biết những gì bạn phải làm với thông tin:
· Bạn phải hoàn thành một câu, hay điền nhưng từ thiếu vào một câu. Nếu thế câu tra lời của bạn phải đúng về mặt ngữ pháp trong câu đó.
· Bạn phải đưa ra câu trả lời mà không nhiều hơn số lượng từ tối đa. Nếu thế, câu trả lời của bạn không được chứa nhiều hơn số lượng từ tối đa đó.
· Bạn phải nói rõ hai mục mà bạn phải nghe trên băng hoạc tìm trong bài đọc. Nếu thế, câu trả lời của bạn phải chưa duy nhất hai mục, ba mục có thể là sai.
· Luôn luôn biết chính xác kiểu thông tin nào bạn cần đưa ra và những gì bạn phải làm với nó.

Đọc kĩ hướng dẫn :
Các thí sinh không đọc hoặc nghe kĩ hướng dẫn có thể tin ràng họ đang tiết kiệmthời gian, nhung các hướng dẫn chứa thông tin quan trọng mà các bạn phải hiểu để trả lời đúng.
Các hướng dẫn có thể chứa thông tin về chủ đề đoạn văn mà giúp đoán trước được những gì bạn có thể nghe hoặc đọc.
Những hướng dẫn có thể cho bạn biết phải làm gì, đưa ra loại câu hỏi nào và còn về các hướng dẫn trong Listening test, chúng cho bạn biết khi nào phải trả lời.
Điều quan trọng là đọc các hướng dẫn nhanh và chính xác. Có thể bạn không có thời gian để hoàn thành bài thi nếu bạn đọc thông tin giải thích quá chậm.

Luôn luôn xem ví dụ:
Ví dụ được cung cấp cho bạn vì nhiều lý do hữu ích. Điều quan trọng là đọc/ nghe kĩ ví dụ. Một số thí sinh tin họ có thể tiết kiệm thời gian khi không xem ví dụ. Điều này là sai lầm. Nếu bạn không biết cách đưa ra câu trả lời, bạn có thể đưa ra một câu trả lời sao hoặc một câu trả lời đúng mà sai hình thức.

Ví dụ cho ta biết 3 thông tin rất quan trọng về bài thi:
1. Ví dụ cho ta biết cách đưa ra câu trả lời cho các câu hỏi. Bạn nên thường xuyên trả lời câu hỏi theo cùng hình thức như câu ví dụ đã cho
2. Ví dụ cung cấp thông tin cho bạn về đoạn văn nghe hoặc đọc. Bạn sẽ hiểu nhiều hơn về những gì bạn nghe và đọc nếu bạn có thể đoán trước những gì xảy đến. ví dụ cung cấp thông tin dễ hiểu và giúp bạn đoán trước thông tin về những ý phía sau chủ đề chính của đoạn văn.
3. Ví dụ cho bạn biết khi nào bắt đầu nghe hoặc bắt đầu đọc ở đâu để tìm câu trả lời.
Dùng các từ hỏi then chốt để tìm câu trả lời.
Các từ then chốt hoặc cụm từ then chốt trong câu hỏi giúp đỡ bạn trong việc tìm kiếm câu trả lời. Điều này đúng đối với cả Listening và Reading Module. Trước tiên, bạn phải chọn nghe từ hoặc cụm từ nào trong băng, hoặc tìm kiếm các đoạn văn đọc. Có thể có nhiều hơn một từ hoặc cụm từ then chốt trong một câu hỏi, và chúng có thể được đặt trước hoặc sau câu trả lời.

Content Protection by DMCA.com

Comments are closed.