Indec > Du học Anh > Hành trang du học > Kinh nghiệm du học
27/11/2018
img-1355

KHÁM PHÁ KỸ NĂNG HỌC TẬP TRONG MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ CÙNG ĐẠI HỌC HUDDERSFIELD

Lớp học đặc biệt dành riêng cho sinh viên Học viện CNTT Bách Khoa đã diễn ra một cách sôi nổi và đem đến những thông […]
25/07/2018
img-1186

INTERNATIONAL YEAR ONE – DỰ BỊ KẾT HỢP NĂM NHẤT ĐẠI HỌC

Do sự chênh lệch trong hệ thống giáo dục bậc THPT (Việt Nam là 12 năm và Anh Quốc là 13 năm) vì vậy tất cả […]