Indec > Du học Anh > Thông tin trường > Các tổ chức dự bị
04/01/2019
img-1661

DU HỌC ANH: TỔ CHỨC GIÁO DỤC KAPLAN

KAPLAN là tổ chức giáo dục hàng đầu, đem đến cho sinh viên quốc tế từ khắp nơi trên thế giới cơ hội học tập tại […]
04/01/2019
img-1656

DU HỌC ANH: TỔ CHỨC GIÁO DỤC NAVITAS

NAVITAS là tổ chức giáo dục được thành lập từ năm 1994. Là tổ chức tiên phong trong việc xây dựng và cung cấp các chương […]
04/01/2019
img-1652

DU HỌC ANH: TỔ CHỨC GIÁO DỤC CAMBRIGDE EDUCATION GROUP (CEG)

Tổ chức giáo dục Cambridge được thành lập từ năm 1952, CEG được biết đến là một tổ chức hàng đầu chuyên cung cấp các dịch vụ đào […]