Indec > Du học Ba Lan

8 TỶ+

TIỀN HỌC BỔNG

2000+

HỌC SINH

500+

ĐỐI TÁC

1500+

SỰ KIỆN ĐÃ TỔ CHỨC

98%

VISA THÀNH CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH VÀ HỌC BỔNG

  LỊCH SỰ KIỆN
  THỜI GIAN TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA ĐIỂM ĐĂNG KÝ
  10h ngày 19/03/2019 Gặp gỡ đại diện của trường London South Bank University Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký
  Ngày 18/03/2019 Gặp gỡ đại diện của trường University of Chester Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký
  16h ngày 08/03/2019 Gặp gỡ đại diện của trường International College of Manitoba (ICM) Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký
  18h ngày 21/02/2019 Buổi Sharing: Explore and Experience Fanshawe College with us (Canada) Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký
  14h ngày 31/01/2019 Gặp gỡ đại diện trường Bangor University, Anh quốc Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký
  10h ngày 25/01/2019 Gặp gỡ đại diện của UTP High School, Hoa Kỳ Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn Đăng ký

  XEM THÊM •••

  GƯƠNG MẶT TIÊU BIỂU