Indec > Du học Ba Lan > Sự kiện > Lớp săn học bổng