22/01/2019
img-2014

DU HỌC CANADA: TRƯỜNG VANCOUVER ISLAND – THE HIGH SCHOOL

Tổng quan về trường Đại học Vancouver Island (VIU) – the high school Trường Trung học phổ thông của Đại học Vancouver Island tọa lạc ngay […]
22/01/2019
img-2090

DU HỌC CANADA: TRƯỜNG TRUNG HỌC WILLOWDALE (WHS)

Tổng quan về trường trung học Willowdale Trường trung học Willowdale là trường tư thục nằm ở 150 Eglinton Ave East, Toronto, Ontario, M4P 1E8 – một […]
22/01/2019
img-2004

DU HỌC CANADA: ROYAL CROWN ACADEMIC SCHOOL (RCAS)

Tổng quan về trường Học viện Royal Crown  Học viện Royal Crown Academic School là một trường trung học tư thục tại Toronto, Canada. Trường tọa […]
22/01/2019
img-1999

DU HỌC CANADA: NHÓM TRƯỜNG PEMBINA TRAILS

Tổng quan về nhóm trường Pembina Trails Nhóm trường Pembina Trails được thành lập đầu những năm 1800s, bao gồm 34 trường phục vụ cộng đồng […]
22/01/2019
img-1993

DU HỌC CANADA: TRƯỜNG TRUNG HỌC PATTISON (PHS)

Tổng quan về trường Pattison High School PHS là một trường trung học dân lập được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục British Columbia. Trường trung […]
22/01/2019
img-1982

DU HỌC CANADA: TRƯỜNG TƯ THỤC J. ADDISON

Tổng quan về trường Trường J. Addison là một trường tư thục nội trú ở Ontario, Canada cung cấp các chương trình học phong phú từ […]
22/01/2019
img-1970

DU HỌC CANADA: TRUNG HỌC CÔNG LẬP COMOX VALLEY SCHOOL DISTRICT

Tổng quan về trường Comox Valley School District. Comox Valley School (SD71) thuộc tỉnh British Columbia là một khu học tích cực, tiến bộ và đang […]
22/01/2019
img-1963

DU HỌC CANADA: TRUNG HỌC BURNABY SCHOOL DISTRICT

Tổng quan về trường Trường trung học Burnaby School District là hệ thống trường công lập với nhiều trường trung học cũng như trường tiểu học […]