Indec > Du học Mỹ > Thông tin trường > Các tổ chức giáo dục
22/01/2019
img-2208

DU HỌC MỸ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC CIEE HOA KỲ

Tổng quan về tổ chức giáo dục CIEE Hoa Kỳ CIEE (Council on International Educational Exchange) là tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất và lâu […]
22/01/2019
img-2144

DU HỌC MỸ: TỔ CHỨC GIÁO DỤC AnB HOA KỲ

Tổng quan về tổ chức giáo dục AnB Hoa Kỳ AnB Education có trụ sở tại Bang Pensylvania, Mỹ. Với đội ngũ cố vấn có hơn […]
22/01/2019
img-2107

DU HỌC MỸ: TỔ CHỨC AMERIGO EDUCATION

I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG Tập đoàn Amerigo là đại diện cho các trường trung học phổ thông nội trú hàng đầu tại các thành phố […]