DU HỌC Ý: TỔNG HỢP CÁC KHÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TẠI Ý

Bất kỳ một quốc gia nào đều manh trong mình những thế mạnh riêng, và du học Ý không phải là một ngoại lệ. Với những điểm nổi trồi dành cho du học sinh về cơ hội học bổng, chất lượng giáo dục hàng đầu châu Âu, chi phí sinh hoạt thấp, môi trường học tập và khám phá rộng mở và đặc biệt là các khóa học bằng tiếng Anh …nước Ý sẽ thuyết phục bạn yêu thích và lựa chọn quốc gia này làm bệ phóng tương lai cho chính mình. Hãy cùng INDEC tìm hiểu về những khóa học này nhé !!

1. University of Modena & Reggio Emilia (UNIMORE):

DU HỌC Ý: CÁC KHÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TẠI Ý

 

a .Học phí:

Từ 600 – 2000 euro/năm (15tr – 50tr/năm)

Thông thường học phí áp dụng cho sinh viên Việt Nam là 15tr/năm

b. Học bổng: học bổng vùng lên tới 5192 Euro/năm. Đủ trang trải học phí và chi phí ăn ở

c. Các ngành học bằng tiếng Anh

Bậc thạc sĩ du học Ý:

 • Kĩ sư điện
 • Quản lý quốc tế
 • Ngôn ngữ trong giao tiếp tại doanh nghiệp và tổ chức quốc tế
 • Vật lý

2. University of Milan (UNIMI)

DU HỌC Ý: CÁC KHÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TẠI Ý

a. Học phí: 500 – 3900 euro/năm (12tr – 97tr/năm)

b. Học bổng: Học bổng vùng lên tới 5139 euro/năm (~130 triệu/năm)

c. Các ngành học bằng tiếng Anh:

Bậc Đại học du học Ý:

 • Khoa học chính trị

Bậc Thạc sĩ du học Ý:

 • Kinh tế và Tài chính
 • Kinh tế và khoa học chính trị
 • Môi trường và kinh tế thực phẩm
 • Công nghiệp hóa chất
 • Viện y học quốc tế
 • Nghiên cứu quản lý nhân sự
 •  Kĩ thuật y sinh và y học phân tử
 • Sinh học phân tử
 •  Phân tử sinh học và tin sinh học
 • Thẩm định an toàn của Xenobiotics và các sản phẩm công nghệ sinh học
 • Phát triển bền vững
 • Khoa học máy tính
 • Quan hệ quốc tế
 • Quan hệ công chúng và đoàn thể

3. University of Venice (UNIVE)

DU HỌC Ý: CÁC KHÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TẠI Ýa. Học phí: 2100 Euro/năm (52.5 triệu/năm)

b. Học bổng: lên tới 4524 Euro/năm kèm theo 1 bữa ăn miễn phí mỗi ngày

c. Các ngành học bằng tiếng Anh:

Bậc Đại học du học Ý:

 • Kinh tế và kinh doanh
 • Quản lý và quản trị kinh doanh
 • Triết học, nghiên cứu quốc tế và kinh tế

Bậc Thạc sĩ du học Ý:

 • Kế toán và tài chính
 • Kinh tế và tài chính
 • Marketing và truyền thông
 • Xu hướng đầu tư và Hội nhập khu vực Địa Trung Hải
 • Ngôn ngữ, Kinh tế học và Các tổ chức tại Châu Á và Bắc Phi
 • Ngôn ngữ và Văn học Châu Âu, Châu Mỹ và các xứ Hậu thuộc địa
 • Quan hệ quốc tế so sán
 • Khoa học ngôn ngữ
 • Hóa học và Công nghệ bền vững
 • Khoa học máy tính
 • Khoa học thiên nhiên

4. University of Cattolica (CATTOLICA)

DU HỌC Ý: CÁC KHÓA HỌC BẰNG TIẾNG ANH TẠI Ý

a. Học phí:

– Đại học: € 8040/năm

– Thạc sĩ 2 năm: € 8540/năm

– Thạc sĩ 1 năm: € 7000 – € 12000

b. Học bổng:

– Đại học: 37% => học phí còn phải đóng: € 5000

– Thạc sĩ 2 năm: 30% => học phí còn phải đóng: € 5750

– Thạc sĩ 1 năm: lên tới 50%

c. Khóa học bằng tiếng Anh:

Bậc Đại học du học Ý:

 • Kinh tế và quản lý
 • Quan hệ quốc tế và vấn đề toàn cầu
 • Sản xuất nông nghiệp bền vững để tăng chất lượng thực phẩm và bảo vệ môi trường
 • Bác sĩ dược và phẫu thuật
 • Ngành dược và phẫu thuật

Bậc Thạc sĩ du học Ý:

 • Kinh tế nông nghiệp và thực phẩm
 • Tài chính ngân hàng
 • Kinh tế
 • Quản lý kinh doanh toàn cầu
 • Quản trị sức khỏe
 • Các phương pháp và vấn đề trong quản lý nghệ thuật

 

Content Protection by DMCA.com

Comments are closed.