fbpx

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ BÀI VIẾT CHẤT LƯỢNG?

Muốn viết được một bài essay chất lượng, bạn cần tổ chức các đoạn paragraph với những mục đích cụ thể. Mỗi đoạn paragraph nên chứa tư 2 supporting ideas trở lên, và mỗi idea bạn nên phát triển theo công thức:

Idea -> explain -> illustration.

Ví dụ, bạn hãy quan sát “khung” paragraph này:

Smoking should be banned due to several reasons. Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. Secondly, smoking is a waste of resources.

Như vậy, câu topic sentence đã nói rõ cho người đọc về mục đích bạn muốn tranh luận trong đoạn paragraph: Các lý do nên cấm thuốc lá. Có hai câu supporting sentences đưa ra hai luận điểm rất rõ ràng. Vấn đề mà các bạn thường gặp là không biết support hai câu này như thế nào. Các bạn quan sát nhé.

Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. -> explain why? -> it has negative effects on smokers and non-smokers. -> why non-smokers? -> because they breathe the smoke.

Vậy, chúng ta viết lại:

Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. Not only do smokers suffer, but non-smokers also breathe in the smoke around them are also affected.

Illustration có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Trong trường hợp này, chúng ta nên gắn smoking với một số vấn đề sức khỏe:

Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. Not only do smokers suffer, but non-smokers who breathe in the smoke around them are also affected. Evidently, smoking is one of the main culprit of health problems such as lung cancer.

Bước cuối cùng luôn là bước chúng ta sửa lại câu để làm cho essay trở nên hoành tráng hơn:

Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. Not only do smokers suffer, but nearby non-smokers who inhale the smoke permeating into the surroundings are also affected. Frequent exposure to cigarette smoke increases the risk of acute health problems such as lung cancer and heart attacks.

Ý thứ hai cũng nên phát triển tương tự:

Secondly, smoking is a waste of both natural and human resources. While land used to grow tobaccos can be converted into agricultural land, workers in tobacco manufactures may work for other sectors of the economy to create wealth for society.

Như vậy, chúng ta đã có một đoạn paragraph tốt:

Smoking should be banned due to several reasons. Firstly, cigarette smoke is harmful to people’s health. Not only do smokers suffer, but nearby non-smokers who inhale the smoke permeating into the surroundings are also affected. Frequent exposure to cigarette smoke increases the risk of acute health problems such as lung cancer and heart attacks. Secondly, smoking is a waste of both natural and human resources. While land used to grow tobaccos can be converted into agricultural land, employees in tobacco manufactures may work for other sectors of the economy to create wealth for society. Thus, the public is calling for an outright ban on the sales of cigarettes.

(108 words)

Liên hệ với INDEC để được tư vấn du học miễn phí.

Hotline: 0915 567 466

Email: info@indec.vn

Website: indec.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/indec.vn/

Content Protection by DMCA.com

Comments are closed.