Sơ lược các vùng, tỉnh và các khu vực đô thị của Ý

ÝÝ được chia thành 20 vùng (regioni, số ít regione). Năm trong số các vùng đó có quy chế tự trị đặc biệt cho phép họ ban hành luật lệ trên một số vấn đề riêng biệt của địa phương, và được đánh dấu * và in nghiêng. Các vùng được chia nhỏ tiếp thành 109 tỉnh (province) và 8.101 vùng đô thị (comuni).

Thứ tự Vùng Thủ phủ Diện tích Dân số
1 Abruzzo L’Aquila 10.794 km²  1.305.000
2 Basilicata Potenza 9.992 km²  594.000
3 Calabria Catanzaro 15.080 km²  2.004.000
4 Campania Napoli 13.595 km²  5.790.000
5 Emilia-Romagna Bologna 22.124 km²  4.187.000
6 Friuli–Venezia Giulia* Trieste 7.855 km²  1.208.000
7 Lazio Roma 17.207 km²  5.304.000
8 Liguria Genova 5.421 km²  1.610.000
9 Lombardia Milano 23.861 km²  9.375.000
10 Marche Ancona 9.694 km²  1.528.000
11 Molise Campobasso 4.438 km²  320.000
12 Piemonte Torino 25.399 km²  4.341.000
13 Apulia Bari 19.362 km²  4.071.000
14 Sardinia* Cagliari 24.090 km²  1.655.000
15 Thung lũng Aosta* Aosta 3.263 km²  123.000
16 Toscana Firenze 22.997 km²  3.619.000
17 Trentino-Alto Adige/Südtirol* Trento 13.607 km²  985.000
18 Umbria Perugia 8.456 km²  867.000
19 Sicilia* Palermo 25.708 km²  5.017.000
20 Veneto Venezia 18.391 km²  4.738.000
Content Protection by DMCA.com

Comments are closed.