Indec > Du học > Du học Anh > Học bổng

Học bổng


TRƯỜNG BẬC HỌC NGÀNH HỌC MỨC HỌC BỔNG NỘI DUNG
University of Bath Đại học Kinh doanh - kinh tế 10 % học bổng Học bổng The Chancellor’s Scholarship
THPT, Đại học Array 90 % học bổng Học bổng 4
Đại học Array 100 % học bổng Học bổng 3
THPT Array 90 % học bổng Học bổng 2
THPT Array 90 % học bổng Học bổng 1

    NHẬN THÔNG TIN SỰ KIỆN MỚI NHẤT TỪ INDEC