Indec > Du học > Lịch sự kiện

Lịch sự kiện


THỜI GIAN NƯỚC BẬC HỌC NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM
10h ngày 19/03/2019 Anh Dự bị Đại học, Dự bị thạc sĩ, Đại học, Thạc sĩ Gặp gỡ đại diện của trường London South Bank University Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
Ngày 18/03/2019 Anh Dự bị Đại học, Dự bị thạc sĩ, Đại học, Thạc sĩ Gặp gỡ đại diện của trường University of Chester Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
16h ngày 08/03/2019 Canada Đại học Gặp gỡ đại diện của trường International College of Manitoba (ICM) Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
18h ngày 21/02/2019 Canada Đại học, Thạc sĩ Buổi Sharing: Explore and Experience Fanshawe College with us (Canada) Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
14h ngày 31/01/2019 Anh THPT, Đại học Gặp gỡ đại diện trường Bangor University, Anh quốc Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
10h ngày 25/01/2019 Mỹ THPT Gặp gỡ đại diện của UTP High School, Hoa Kỳ Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
10h ngày 23/01/2019 Canada Đại học Gặp gỡ đại diện tổ chức giáo dục ICEAP, Canada Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
9h30 ngày 23/01/2019 Anh Dự bị Đại học, Đại học Gặp gỡ đại diện trường King’s Education, Anh quốc Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn
10h ngày 10/01/2019 Anh Dự bị Đại học, Đại học Gặp gỡ Đại diện trường Leeds Beckett, Anh quốc Tầng 6, Tòa nhà INDEC 474 Xã Đàn

NHẬN THÔNG TIN SỰ KIỆN MỚI NHẤT TỪ INDEC