Du học Anh: Tìm hiểu chương trình du học chuyển tiếp Top-up tại University of Northampton

Hiện nay, chương trình Top-up đã trở nên rất phổ biến tại các quốc gia châu Âu. Theo đó, sinh viên chỉ cần học hết năm 2 hoặc năm 3 tại Việt Nam và theo học tại trường chủ quản tiếp trong 1-2 năm còn lại để lấy bằng Cử nhân. Đây là chương trình … Đọc tiếp Du học Anh: Tìm hiểu chương trình du học chuyển tiếp Top-up tại University of Northampton