ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

CÁC TRƯỜNG CẤP 3

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM IELTS

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Đến nay, INDEC đã có mạng lưới đối tác tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, Anh Quốc là thị trường dẫn đầu, với hơn 100 trường là đối tác chiến lược từ bậc phổ thông đến Đại học
Scroll to Top