ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

CÁC TRƯỜNG CẤP 3

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM IELTS

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Đến nay, INDEC đã có mạng lưới đối tác tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, Malta là một thị trường mới tiềm năng