ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

CÁC TRƯỜNG CẤP 3

CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TRUNG TÂM

ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

Đến nay, INDEC đã có mạng lưới đối tác tại nhiều nước trên thế giới. Trong đó, Trung Quốc là một trong những thị trường hết sức tiền năng với mạng lưới hơn 50 trường đối tác với học bổng chính phủ, học bổng vùng, học bổng trường của bậc Đại học, Thạc sỹ và Tiến sỹ.

Scroll to Top