Du học Anh – Sự kiện – Cafe du học

COFFEE TALK CÙNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY: DU HỌC NGÀNH LOGISTICS VÀ DESIGN–TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN “SỐ 1” TRONG MẮT NHÀ TUYỂN DỤNG

Thu phục mọi nhà tuyển dụng  – chuẩn bị cho mình một bộ hồ sơ thật xuất chúng (Miễn phí vào cửa và đồ uống) >>> Thời gian: 19:00 thứ …

COFFEE TALK CÙNG ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY: DU HỌC NGÀNH LOGISTICS VÀ DESIGN–TRỞ THÀNH ỨNG VIÊN “SỐ 1” TRONG MẮT NHÀ TUYỂN DỤNG Xem thêm

Scroll to Top