Tin tức Du học Italy

Phạm Châu Giang – cô sinh viên xuất sắc giành học bổng 100% ngành truyền thông

𝐁ạ𝐧 𝐏𝐡ạ𝐦 𝐂𝐡â𝐮 𝐆𝐢𝐚𝐧𝐠 – 𝐇ọ𝐜 𝐛ổ𝐧𝐠 𝟏𝟎𝟎% 𝐡ọ𝐜 𝐩𝐡í– Sinh viên ngành Quan hệ công chúng, HV Báo chí & Tuyên truyền– Giang đã nhận được học bổng để …

Phạm Châu Giang – cô sinh viên xuất sắc giành học bổng 100% ngành truyền thông Xem thêm

Scroll to Top