CÁNH CỬA MỚI NGOÀI CSC – 𝐃𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐐𝐔Ố𝐂 VỚI HỌC BỔNG 𝟏𝟎𝟎% TRỢ CẤP TỚI 𝟖𝟎 TRIỆU/ NĂM

Cánh cửa du học Trung Quốc vẫn rộng mở khi có INDEC đồng hành cùng bạn.– 𝟏𝟎 𝐬𝐮ấ𝐭 học bổng với trợ cấp lên đến 80 triệu dành cho 10 …

CÁNH CỬA MỚI NGOÀI CSC – 𝐃𝐔 𝐇Ọ𝐂 𝐓𝐑𝐔𝐍𝐆 𝐐𝐔Ố𝐂 VỚI HỌC BỔNG 𝟏𝟎𝟎% TRỢ CẤP TỚI 𝟖𝟎 TRIỆU/ NĂM Xem thêm