Uncategorized

𝐃𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐁𝐚 𝐋𝐚𝐧 – 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 “𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐛𝐨̂̉,𝐫𝐞̉” 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃

1. Bạn đừng từ bỏ ước mơ du học của mình chỉ vì những lý do này:– Chi phí học tập vượt xa tầm với, làm sao bố mẹ lo …

𝐃𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐁𝐚 𝐋𝐚𝐧 – 𝐓𝐨𝐩 𝟓 𝐥𝐲́ 𝐝𝐨 “𝐧𝐠𝐨𝐧, 𝐛𝐨̂̉,𝐫𝐞̉” 𝐛𝐚̣𝐧 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐛𝐨̉ 𝐥𝐨̛̃ Xem thêm

Scroll to Top