4 Tips hữu ích giúp bạn nâng cao khả năng viết tiếng Anh

Tóm tắt1 Học hỏi từ báo chí nước ngoài1.1 Vậy báo chí có lợi thế gì so với những nguồn còn lại? 1.1.1 Quen thuộc với cách hành văn1.1.2 Dễ dàng ghi nhớ từ vựng2 Tìm người nhận xét3 Luyện tập viết tiếng Anh mỗi ngày4 Sử dụng các công cụ luyện viết 4.1 Grammarly4.2 Thesaurus.com4.3 … Đọc tiếp 4 Tips hữu ích giúp bạn nâng cao khả năng viết tiếng Anh