Du học Mỹ: Tìm hiểu ngành Data Science (khoa học dữ liệu) tại Mỹ

Cùng với khoa học máy tính, khoa học dữ liệu (hay còn gọi là Data Science) đã trở thành một ngành nghề hiện đại và nổi bật trong thời đại hiện nay, chương trình đào tạo tân tiến, thị trường việc làm và cánh cửa du học rộng mở là những gì chúng ta cần … Đọc tiếp Du học Mỹ: Tìm hiểu ngành Data Science (khoa học dữ liệu) tại Mỹ