Ngại IELTS ‘’khó’’, đã có Duolingo Học MBA ở Mỹ, tại sao không ? AC Live – Trải nghiệm lớp học chuẩn Mỹ