Ngại IELTS ‘’khó’’, đã có Duolingo FINTECH – Ngành học của kỉ nguyên mới AC Live – Trải nghiệm lớp học chuẩn Mỹ