Du học INDEC tôn trọng quyền riêng tư và việc bảo mật dữ liệu của mỗi cá nhân. Chính sách về bảo mật & quyền riêng tư sau đây sẽ cho biết quá trình chúng tôi thu thập, chuyển đổi, xử lý và sử dụng thông tin của bạn. Tất cả các chính sách và thủ tục của chúng tôi đều tuân theo Quy định về bảo mật dữ liệu (GDPR) và Quy định về quyền riêng tư và truyền thông điện tử (Chỉ thị của EC) 2003.

Giới thiệu về Du học INDEC

Du học INDEC được thành lập vào năm 2012, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giáo dục và hợp tác đào tạo quốc tế. Chúng tôi cung cấp giải pháp toàn diện về du học và visa tại các quốc gia có nền giáo dục hàng đầu như Anh, Úc, Mỹ, Canada… Vui lòng liên hệ thêm với chúng tôi:

 • Điện thoại: 024 7305 3355
 • Email: news.duhoc@indec.vn

Chúng tôi thu thập gì?

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn, điều này chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý cung cấp thông tin. Nội dung này có thể bao gồm:

 • Họ tên
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Năm sinh
 • Bậc học quan tâm

Du học INDEC không bao giờ chia sẻ thông tin liên hệ của bạn trừ khi bạn đồng ý hoặc chúng tôi có quyền hợp pháp để làm như vậy. Nếu bạn thay đổi ý định sau khi cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin liên hệ của bạn, bạn có thể từ chối bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ ở trên.

Triển lãm giáo dục và sự kiện do Du học INDEC tổ chức

Mục tiêu của Triển lãm giáo dục và các sự kiện mà INDEC tổ chức là nhằm cung cấp cho bạn thông tin liên quan đến các trường đại học/tổ chức mà bạn quan tâm. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ đại diện đến từ nhiều trường đại học/tổ chức khác nhau trong các chương trình. Vì vậy, khi đăng ký và tham dự các chương trình của chúng tôi, bạn đã gián tiếp cho phép INDEC chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các trường đại học/tổ chức mà bạn quan tâm. Do đó, các trường đại học/tổ chức có thể sẽ gửi cho bạn những thông tin và tài liệu tiếp thị liên quan.

Tuy nhiên, Du học INDEC không thể kiểm soát hoàn toàn những nội dung được gửi đến bạn. Nếu bạn nhận thấy nội dung được gửi không đúng với mục tiêu cung cấp thông tin về trường/tổ chức bạn quan tâm, vui lòng thông báo cho để chúng tôi thực hiện các hành động khắc phục.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân ra sao?

Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng để: 

 • Cung cấp thông tin các dịch vụ bạn yêu cầu & tư vấn giải đáp
 • Cung cấp các thông tin hữu ích, tin tức cập nhật về các quốc gia, chương trình học bạn quan tâm
 • Cải thiện trang web và sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi
 • Cho các mục đích quản trị và đảm bảo chất lượng sản phẩm dịch vụ của chúng tôi

Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại hoặc email. Điều này sẽ chỉ xảy ra nếu bạn đồng ý nhận những thông tin liên lạc như vậy.

Nếu bạn thay đổi ý định về việc chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn theo những cách được mô tả trong Chính sách này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi bằng thông tin được cung cấp trong Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn cũng có thể chọn không nhận email tiếp thị từ chúng tôi bằng cách làm theo hướng dẫn có trong bất kỳ email tiếp thị nào bạn nhận được từ chúng tôi.

Chúng tôi bảo mật thông tin như thế nào?

Du học INDEC đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bao quát để bảo mật dữ liệu của bạn. Dữ liệu mà bạn đã nhập vào được truyền đi dưới dạng mã hóa (SSL – Lớp cổng bảo mật) tới chúng tôi qua mạng dữ liệu công cộng tới máy chủ Du học INDEC, nơi chúng được lưu trữ và xử lý.

Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không đảm bảo sự an toàn các thông tin bạn tải lên web hoặc qua ứng dụng di động, bạn sẽ chịu trách nhiệm với những rủi ro thông tin mà bạn tải lên.

Thay đổi chính sách

Trong quá trình sử dụng, Du học INDEC hoàn toàn có thể thay đổi nội dung trong “Chính sách bảo mật” mà không cần phải thông báo trước. Nếu sự thay đổi có tính chất quan trọng, chúng tôi sẽ đăng thông báo trên trang web và các thỏa thuận cấp phép liên quan. Chúng tôi khuyến khích bạn nên thường xuyên tham khảo Chính sách bảo mật dữ liệu để cập nhật thông tin mới nhất về cách chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân thu thập được. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc chấp thuận điều khoản quyền Riêng tư và các cập nhật của Chính sách này. Những thay đổi trong chính sách không áp dụng với các dữ liệu được thu thập trước đó.

Chính sách bảo mật & quyền riêng tư này được cập nhật lần cuối vào ngày 10 tháng 05 năm 2024.