DU HỌC CANADA NGÀNH SCIENCE

DU HỌC CANADA NGÀNH SCIENCE
 1. Giới thiệu về ngành Sciences và các công việc dành cho ngành này

Ngành Khoa học bao gồm các lĩnh vực như Vật lý, Hoá học, Sinh học, Môi trường, Thực phẩm hoặc Nguyên vật liệu, Khoa học Y tế (không bao gồm chương trình Chăm sóc sức khoẻ)
Các công việc dành cho ngành này:

 • Quality assurance technician
 • Microbiology lab technician
 • Chemist – calibration
 • Sterile specialist
 • Analytical chemist/microbiologist
 • Microbiology laboratory analyst
 • QC raw material analyst
 • Environmental specialist
 • Technical policy advisor
 • Junior environmental scientist
 • Environmental safety consultant
 • Research specialist
 • Junior geomorphologist
 • Project biologist
 • Environmental coordinator
 • Quality assurance
 • Quality control technician
 • Sales representative
 • Product development technician or coordinator
 • HACCP coordinator
 • Food safety program (i.e. BRC/SQF) practitioner
 • Sanitation coordinator
 • Food microbiologist
 • Food safety specialist
 • Regulatory affairs associate
 • Production lead hand

   2. Mức lương trung bình dành cho ngành Science

   3. Cơ hội định cư tại Canada
 – Sau khi hoàn thành chương trình học Có Valid Work Permit Làm việc 1560 tiếng (Các công việc thuộc NOC Skill level O / A / B) Language test

 • O = Management level
 • A = Professional (Doctor/ Architect/ etc.)
 • B = Technical/ Skilled trades (Plummer / Engineer/ etc.)

 – Sau khi vượt qua Language test
LMIA- Labour Market Impact Assessment → các công ty muốn thuê người lao động nươc ngoài phải đăng ký LMIA. Nếu SV xin được sponsorship của các công ty này thì sẽ được công thêm điểm khi xin PR.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status