DU HỌC TRUNG QUỐC: ĐẠI HỌC CHÍNH PHÁP TÂY NAM

Đại học Chính Pháp Tây Nam

I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

Đại học Chính pháp Tây Nam (viết tắt là SWUPL) nằm ở thành phố Trùng Khánh – khu vực thượng lưu của sông Dương Tử. Đây là một trong những tổ chức chính trị và pháp lý được thành lập đầu tiên, là một trong những trường đại học trọng điểm đầu tiên kể từ khi cải cách và mở cửa Trung Quốc, và là một trong những cơ sở giáo dục và đào tạo đầu tiên về tài năng pháp lý xuất sắc.
Ngoài ra, Đại học Chính pháp Tây Nam là trường đại học trọng điểm được đồng quản lý bởi Bộ Giáo dục và Thành phố Trùng Khánh. Hiện tại, trường có ba khu học xá với tổng diện tích hơn 500 mẫu. Khuôn viên Du Bắc và khuôn viên hồ Bảo Thánh nằm ở quận Du Bắc, và khuôn viên cũ của Đại học Tây Nam Trùng Khánh nằm ở quận Sa Bình Bá. Khuôn viên Du Bắc  là trung tâm giáo dục cho sinh viên đại học và sau đại học, trong khi khuôn viên Sa Bình Bá được thành lập để tiếp tục đào tạo và đào tạo cán bộ. Hơn 23,000 sinh viên đang theo học tại, trường với hơn 2.300 nhân viên và giảng viên.
Đại học Chính pháp Tây Nam đã hình thành mô hình đào tạo tài năng đa cấp của mình, từ đại học đến sau đại học và tiến sĩ. Hiện nay, trường đã phát triển 2 4chương trình đại học từ luật, triết học và văn học, đến kinh tế, quản lý, kỹ thuật và nhiều hơn nữa. Đối với sinh viên sau đại học, SWUPL cung cấp 45 chương trình cấp bằng thạc sĩ và 12 chương trình lấy bằng tiến sĩ.
SWUPL đã không ngừng thúc đẩy giao lưu và hợp tác quốc tế . Hiện nay, SWUPL đã thiết lập tàu đối tác với hơn 90 trường đại học từ 1 6quốc gia và vùng lãnh thổ, và đã xúc tiến gần 93 chương trình trao đổi quốc tế với các trường đại học đối tác quốc tế. Ở Tây Bắc Hoa Kỳ, SWUPL đã thành lập trường Khổng Tử khu vực đầu tiên, để nâng cấp sự hợp tác giáo dục và giảng dạy của Trung Quốc với nước ngoài. Trung tâm nghiên cứu luật của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Trung Quốc có trụ sở tại Đại học Chính Pháp Tây Nam là một điểm thu hút bổ sung cho sinh viên nước ngoài.

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Hệ Đại học

TÊN CHUYÊN NGHIỆPHỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)NGÔN NGỮ GIẢNG DẠYHỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Luật kinh tế4Trung Quốc20000
 Quản trị kinh doanh4Trung Quốc20000
 Kinh tế và thương mại quốc tế4Trung Quốc20000
 Luật quốc tế4Trung Quốc20000

Hệ Thạc sĩ

TÊN CHUYÊN NGHIỆPHỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)NGÔN NGỮ GIẢNG DẠYHỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Bản dịch2Tiếng anh25000
 Quản lý công cộng2Trung Quốc25000
 Kiểm toán2Trung Quốc25000
 Tài chính2Trung Quốc25000
 Tin tức và truyền thông2Trung Quốc25000
 Luật3Trung Quốc25000
 Luật pháp Trung Quốc2Tiếng anh25000

Hệ Tiến sĩ

TÊN CHUYÊN NGHIỆPHỆ THỐNG TRƯỜNG HỌC (NĂM)NGÔN NGỮ GIẢNG DẠYHỌC PHÍ (NHÂN DÂN TỆ / NĂM)
 Luật nhân quyền3Tiếng anh32000
 Luật quốc tế3Tiếng anh32000

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status