DU HỌC TRUNG QUỐC: ĐẠI HỌC SƯ PHẠM QUẢNG TÂY

Đại học sư phạm Quảng Tây

I. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG

Đại học Sư phạm Quảng Tây là một trường Đại học với nhiều chương trình giảng dạy; chuyên ngành Sư phạm và các chuyên ngành khác cũng đều được giảng dạy chu đáo.
Trường ĐH Sư phạm Quảng Tây thành lập vào tháng 10 năm 1932, hiện có 8 Học viện cấp II với 16 khoa: Trung văn, Giáo dục Chính trị, Pháp Luật, Kinh tế, Lịch sử, Tin tức học, Giáo dục, Giáo dục Kỹ thuật học, Tâm lý học, Ngoại Ngữ, Nghệ thuật, Thể dục, Số học, Khoa học Vi tính, Khoa Điện tử và Vật lý, Khoa Hoá công hoá học, và khoa sinh vật học.Hiện trường có 58 chuyên ngành Đại học cử nhân, 28 chuyên ngành Nghiên cứu Thạc sỹ.
Toàn trường có hơn 13200 sinh viên,trong đó, sinh viên Đại học chính quy hơn 7500 người, Nghiên cứu sinh Thạc sỹ hơn 600 người, và sinh viên lớp Hàm Thụ ban đêm hơn 5000 người.

II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH NƯỚC NGOÀI

1. Chương trình tiến tu tiếng Hán

Hình thức học linh hoạt, mỗi năm chiêu sinh hai lần, khai giảng vào tháng 3 và tháng 9. Căn cứ vào trình độ tiếng Hán và kết quả phỏng vấn chia thành các lớp nhỏ để triển khai công việc giảng dạy, cụ thể được chia thành các lớp sơ cấp, lớp trung cấp và lớp cao cấp. Người học có thể đăng ký học theo các lớp nhỏ hoặc chọn hinh thức một thầy một trò.

2.Chương trình học ghép lớp

Học viên có thể nhập học vào bất ký thời diểm nào trong học kỳ, tốt nhất nên có nền tảng cơ bản về tiếng Hán.

3. Chương trình hệ đại học chính quy ngành Hán ngữ đối ngoại (học từ đầu)

Không cần có nền tảng cơ bản về tiếng Hán, trực tiếp theo học để lấy Học vị Cử nhân, hệ học cơ bản là 4 năm. Hai năm đầu học các môn học cơ bản tiếng Hán, hai năm sau đi sâu vào chuyên ngành, khai giảng vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm, có tiếp nhận học sinh chuyển lớp hoăc ghép lớp.

4. Chương trình hệ đại học chính quy

Học sinh tốt nghiệp cấp 3, đạt yêu cầu về trình độ tiếng Hán có thể tự do chọn chuyên ngành theo học theo học chương trình đại học chính quy của trường. Hệ học cơ bản là 4 năm, mỗi năm khai giảng hai lần vào tháng 3 và tháng 9, học viên có thể tốt nghiệp khi học đủ số học phần theo quy định và đáp ứng đủ yêu cầu tốt nghiệp.

5. Chương trình hệ Thạc Sĩ

Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học, đạt yêu cầu về trình độ tiếng hán có thể theo học chương trình đào tạo thạc sĩ của trường, hệ học cơ bản là 2 năm, mỗi năm khai giảng hai lần vào tháng 3 và tháng 9.
6. Chương trình hệ Tiến Sĩ
Học viên nước ngoài có bằng tốt nghiệp thạc sĩ, đạt yêu cầu về trình độ tiếng Hán có thể theo học chương trình đào tạo tiến sĩ của trường, hệ học cơ bản là 3 năm, mỗi năm khai giảng vào tháng 9.
7. Đào tạo ngắn hạn về tiếng Hán hoặc chuyên ngành
Trường thiết kế và lập phương án cho các chươnng trình khảo sát ngắn hạn về ngôn ngữ văn hóa theo nhu cầu của các đoàn thể hữu nghị, cơ cấu du hoc, các cá nhân, trường học trong nước và quốc tế..

III. ĐIỀU KIỆN VÀO HỌC

Loại chương trình

Điều kiện vào học

Hồ sơ yêu cầu

Hệ tiến tu tiếng HánKhông hạn chế về học hàm, có sức khỏe tốt
Hệ đại học chính quy ngành Hán ngữ đối ngoại (học từ đầu)Tốt nghiệp PTTHBằng tốt nghiệp PTTH
Hệ đại học chính quyTốt nghiệp PTTH, cần có trình độ tiếng Hán cơ bảnA. Bằng tốt nghiệp PTTH
B. Giấy chứng nhận HSK cấp 3 (trở lên)
Hệ Thạc sĩTốt nghiệp đại học chính quy
Có trình độ tiếng Hán cơ bản
A. Bằng tốt nghiệp đại học
B. Hai bức thư giới thiệu của hai giáo sư hoặc người có chức danh tương đương
C. Giấy chứng nhận HSK cấp 3 (trở lên)
Hệ Tiến sĩTốt nghiệp thạc sĩ và có trình độ tiếng hán cơ bảnA. Bằng tốt nghiệp thạc sĩ, giấy chứng nhận học vị
B. Hai bức thư giới thiệu của giáo sư hoặc người có chức danh tương đương
C. Giấy chứng nhận HSK cấp 4 (trở lên)
D.Tham gia kỳ thi sát hạch vào trường

Một số chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy Đại học Sư phạm Quảng Tây

Tên học viện

Tên chuyên ngành

Học viện Giáo dục Văn hóa Quốc tế

Chuyên ngành Ngôn ngữ Văn hóa Hán

Chuyên ngành song ngữ Hán- Anh

Học viện Văn học

Chuyên ngành Văn học Ngôn ngữ Hán

Chuyên ngành Thư ký Văn phòng

Chuyên ngành Hán ngữ Đối ngoại

Chuyên ngành Biên tập và Xuất bản

Học viện Quản trị Kinh doanh

Chuyên ngành Kinh tế học

Chuyên ngành Quản lý Công thương

Chuyên ngành Quản lý Công thương

Học viện Lịch sử Văn hóa và Du lịch

Chuyên ngành Lịch sử học

Chuyên ngành Quản lý du lịch

Chuyên ngành Quản lý ngành văn hóa

Học viện TDTT

Chuyên ngành Giáo dục Thể chất

Chuyên ngành Huấn luyên Thể thao

Chuyên ngành Thể thao Cộng đồng

Học viện Khoa học Máy tinh và Công nghệ Thông tin

Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Chuyên ngành Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Chuyên ngành Hệ thống và Quản lý Tin học

Học viện Chính trị và Hành chính

Chuyên ngành Quản lý Hành chính

Chuyên ngành Quản lý Nguồn nhân lực

Học viện Môi trường và Tài nguyên

Chuyên ngành Khoa học Môi trường

Chuyên ngành Công nghệ Môi trường

Học viện Luật học

Chuyên ngành Luật học

Chuyên ngành Xã hội học

Chuyên ngành Công tác Xã hội

Học viện Công nghệ Điện tử

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin Điện tử

Chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Học viên Âm nhạc

Chuyên ngành Âm nhạc học

Chuyên ngành Vũ đạo học

Chuyên ngành Biểu diễn Âm nhạc

Học viện Mỹ thuật

Chuyên ngành Mỹ thuật học

Chuyên ngành nghệ thuật thiết kế

Chuyên ngành Hội họa

Chuyên ngành Nghệ thuật Thiết kế thời trang

Học viện Ngoại ngữ

Chuyên ngành tiếng Anh

Chuyên ngành tiếng Anh( chuyên ngành tiếng Anh Thương mại)

Chuyên ngành tiếng Nhật

Chuyên ngành tiếng Triều Tiên

 
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *