Chính sách Visa mới tại UK

Post-study Work Visa tại UK – Những quyền lợi đặc biệt dành cho sinh viên quốc tế

Từ mùa hè năm 2021, chính sách Post-study Work Visa chính thức được ban hành,....

3 Comments

Post-study work được áp dụng cho đối tượng nào, phí xin Visa 2021 tại UK là bao nhiêu?

Sinh viên sắp hoàn thành chương trình học tại Anh trong năm 2021 có mong....

3 Comments

Post-study Work Visa 2021 – Cơ hội cho sinh viên quốc tế tại UK.

Thời gian vừa qua, thông tin về chính sách Post-study work Visa 2021 tại Anh....

3 Comments

DMCA.com Protection Status