HỌC BỔNG 3000 – 5000 GBP TỪ BANGOR UNIVERSITY

Kỳ T1/2020 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐨𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲 mang đến học bổng 𝟑𝟎𝟎𝟎 – 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐁𝐏 dành riêng cho sinh viên Việt Nam

– Học bổng: 𝟑𝟎𝟎𝟎 – 𝟓𝟎𝟎𝟎 𝐆𝐁𝐏
– Yêu cầu: 𝐈𝐄𝐋𝐓𝐒: 𝟔.𝟎 (không band nào dưới 5.5)

➡️Đăng ký để nhận thông tin học bổng: http://uk.indec.vn/hb-t1-2020

🏆Vì sao sinh viên nên lựa chọn 𝐁𝐚𝐧𝐠𝐨𝐫 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐲?
– 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 trường đại học Vương quốc Anh vì sự hài lòng của sinh viên – Khảo sát Sinh viên Quốc gia năm 2017
– 𝐓𝐨𝐩 𝟏𝟎 trường đại học Vương quốc Anh vì sự hài lòng của sinh viên – Bảng xếp hạng The Times và Sunday Times League năm 2018
– Xếp hạng 𝟏𝟎𝟗 thế giới về Triển vọng Quốc tế – do Tạp chí Giáo dục Đại học Thế giới bình chọn năm 2018

📒Một số ngành học nổi bật kỳ T1/2020
– 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐁𝐀
– 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐚𝐰 𝐌𝐁𝐀
– 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐁𝐀
– 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐒𝐜
– 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐒𝐜
– 𝐀𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐒𝐜
– 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐒𝐜
– 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐒𝐜
– 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐒𝐜
– 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐀
– 𝐁𝐚𝐧𝐤𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐧𝐝 𝐋𝐚𝐰 𝐌𝐀
– 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐀
– 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐌𝐁𝐀
– 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐁𝐀
– 𝐋𝐚𝐰 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐁𝐀
– 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐌𝐁𝐀
– 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐒𝐜
– 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐀
– 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐌𝐀
– 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐁𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐋𝐚𝐰 𝐋𝐋𝐌
– 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐰 𝐋𝐋𝐌

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

Cảm ơn bạn đã đăng ký thành công. Chuyên viên tư vấn Indec sẽ liên hệ lại với bạn sớm nhất