TỔNG HỢP HỌC BỔNG DU HỌC Ý CÁC BẬC HỌC NĂM 2021

học bổng du học ý
Học bổng du học Ý luôn là một trong những mối quan tâm đặc biệt của các bạn học sinh cũng như các vị phụ huynh. Để giành lấy những suất học bổng giá trị các bạn cần tìm hiểu thông tin một cách chính xác cũng như chuẩn bị cho mình bộ hồ sơ mạnh nhất để cạnh tranh với những sinh viên quốc tế khác.
Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin các suất học bổng du học Ý năm học 2021-2022 để giúp bạn sẵn sàng hành trang du học của mình.

Học bổng Đại học du học Ý

Trường Ngành dạy bằng tiếng Anh Loại học bổng Giá trị học bổng Điều kiện 
University of Venice
 • Business Administration
 • Digital Management
 • Economics and Business
 • Philosophy, International and Economic Studies
Học bổng trường
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 5.180,50€
 • Đã tốt nghiệp THPT hoặc ĐH, lần đầu đăng ký bậc Cử nhân 
 • Học bổng dựa trên điểm học thuật của sinh viên, điểm càng cao cơ hội học bổng sẽ càng lớn
Học bổng vùng Veneto
 • 100% học phí
 • Khoản hỗ trợ: 5.237,50€
 • Phải đăng ký vào một khóa học của trường tại Ý, trường sẽ dựa trên chỉ số thu nhập của gia đình để cấp học bổng.
 • ISEE < 23.253€ & ISPE < 35.824,56€
University of Milan (Lombardia)
 • International Medical School 
 • International Politics, Law and Economics
 • Law 
 • Political Sciences
Học bổng trường
 • Borsa di servizio: 
  • Dựa trên mức thu nhập của gia đình học sinh
  • Hỗ trợ tối đa 1.800 euro.
 • Borsa di merito
  • Trợ cấp tối đa là 6000€
 • Borsa di servizio:        
  • ISEE < 23.000 và 50.000 < ISPE < 75.000
  • Đăng ký online nhập học sẽ trong khoảng giữa tháng 7 đến cuối tháng 9
 • Borsa di merito: Dựa trên điểm học thuật để cấp, vào tháng 7 sẽ công bố bando và các yêu cầu cần thiết và cụ thể
Học bổng vùng
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí từ 1.975 – 4.495€ + 1 bữa ăn miễn phí mỗi ngày => max 5.195,00 euro
 • Dựa vào điều kiện kinh tế gia đình (SV năm 1) 
 • Số credits sinh viên  đạt được (đối với SV các năm tiếp theo). 

 

University of Padova (Veneto)
 • Animal Care
 • Psychological Science
Học bổng trường 100% học phí
 • Tốt nghiêp THPT
 • Phỏng vấn đánh giá qua Skype 
 • Bài thi tiếng Anh tổng hợp (min B2)
Học bổng vùng Tối đa 5.237,50€ (gồm tiền sinh hoạt và một bữa ăn free) Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
University of Turin (Piemonte)
 • Business & Management
 • Global Law and Traditional Legal Studies
Học bổng trường 3.000€ đến 16.000€ Phải đăng ký vào một khóa học của trường, sau đó tùy từng ngành trường sẽ xét hồ sơ học thuật hoặc thi đầu vào
Học bổng vùng 100% học phí và hỗ trợ 5.025€ sinh hoạt phí /năm Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
University of Bologna (Emilia Romagna)
 • Business and Economics
 • Economics and Business (dạy bằng cả tiếng Anh và tiếng Ý)
 • Economics and Finance
 • Economics of Tourism
 • Genomics
 • International Relations and Diplomatic Affairs
 • Statistical Sciences
Học bổng trường
 • Học bổng trị giá 11.000€ (Unibo Azione 2).
 •  Học bổng miễn toàn bộ học phí (Unibo Azione 1).
Phải đăng ký vào một khóa học của trường, sau đó tùy từng ngành trường sẽ xét hồ sơ học thuật hoặc thi đầu vào
Học bổng vùng 100% học phí và hỗ trợ tối đa 5.792,56€ sinh hoạt phí /năm Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
Polytechnic University of Milan (Lombardia) Architectural Design Học bổng trường Từ 1.188€ đến 5.139€/năm Phải đăng ký vào một khóa học của trường, sau đó tùy từng ngành trường sẽ xét hồ sơ học thuật hoặc thi đầu vào
Học bổng vùng 100% học phí + tối đa 5.195€ sinh hoạt phí /năm Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
Polytechnic University of Turin (Piemonte)
 • Architecture
 • Electronics and Communications Engineering
 • Computer Engineering
 • Mechanical Engineering
Học bổng trường Từ 1.188€ đến 5.139€/năm Phải đăng ký vào một khóa học của trường, sau đó tùy từng ngành trường sẽ xét hồ sơ học thuật hoặc thi đầu vào
Học bổng TOPolito 8.000€  Dành cho các sinh viên đăng ký học cử nhân hoặc thạc sĩ trong các lĩnh vực Engineering hoặc Architecture

 

>>>>>>Xem thêm: Săn học bổng toàn phần trường Ca’Foscari University of Venice (UNIVE) năm học 2021 – 2022

Học bổng du học Thạc sĩ

Trường Ngành dạy bằng tiếng Anh Loại học bổng Giá trị học bổng Điều kiện 
University of Venice
 • Economics and Finance
 • Global Development and Entrepreneurship
 • Management
 • Comparative International Relations
 • Language Sciences
 • Computer Science
 • Environmental Sciences
 • Science and Technology of Bio and Nanomaterials
Học bổng trường
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 5.180,50€
 • Đã tốt nghiệp ĐH, lần đầu đăng ký bậc Thạc sĩ
 • Học bổng dựa trên điểm học thuật của sinh viên, điểm càng cao cơ hội học bổng sẽ càng lớn
Học bổng vùng Veneto
 • 100% học phí
 • Khoản hỗ trợ: 5.237,50
 • Phải đăng ký vào một khóa học của trường tại Ý, trường sẽ dựa trên chỉ số thu nhập của gia đình để cấp học bổng.
 • ISEE < 23.253€ & ISPE < 35.824,56€
University of Milan (Lombardia)
 • International Medical School 
 • International Politics, Law and Economics
 • Law 
 • Political Sciences
Học bổng trường •Borsa di servizio: 

 • Dựa trên mức thu nhập của gia đình học sinh
 • Hỗ trợ tối đa 1.800 euro.

• Borsa di merito

 • Trợ cấp tối đa là 6000€
 • Borsa di servizio:         
  • ISEE < 23.000 và 50.000 < ISPE < 75.000
  • Đăng ký online nhập học sẽ trong khoảng giữa tháng 7 đến cuối tháng 9
 • Borsa di merito: Dựa trên điểm học thuật để cấp, vào tháng 7 sẽ công bố bando và các yêu cầu cần thiết và cụ thể
Học bổng vùng
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ sinh hoạt phí từ 1.975 – 4.495€ + 1 bữa ăn miễn phí mỗi ngày => max 5.195,00 euro
 • Dựa vào điều kiện kinh tế gia đình (SV năm 1) 
 • Số credits sinh viên  đạt được (đối với SV các năm tiếp theo). 

 

University of Padova (Veneto)
 • Business Administration
 • Economics and Finance
 • Entrepreneurship and Innovation
 • ICT for Internet and multimedia
 • Medicine and Surgery (single-cycle)
 • Medical biotechnologies
 • Pharmaceutical Biotechnologies
 • Molecular Biology
 • Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology
 • Data Science
Học bổng MAECI (Học bổng chính phủ)
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 900€/tháng
Học sinh muốn đăng ký khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ
Invest your talent
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 8000€/năm
Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
University of Turin (Piemonte)
 • Business Administration
 • Area & Global Studies For International Cooperation
 • Cellular and Molecular Biology
 • Economics
 • Molecular Biotechnology
 • Quantitative Finance and Insurance
 • Stochastics and Data Science
Học bổng MAECI (Học bổng chính phủ)
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 900€/tháng
Học sinh muốn đăng ký khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ
Invest your talent
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 8000€/năm
Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
University of Bologna (Emilia Romagna)
 • Business Administration
 • – Business Administration and Management
 • – Economics
 • – Economics and Management
 • – Health Economics and Management
 • – Tourism Economics and Management
 • – Civil Engineering
 • – Electronic Engineering
 • – Electrical Energy Engineering
 • – Fashion Studies
 • – Visual Arts

 

Học bổng MAECI (Học bổng chính phủ)
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 900€/tháng
Sinh viên muốn đăng ký khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ
Invest your talent
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 8000€/năm
Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
Polytechnic University of Milan (Lombardia)
 • Architectural Design and History
 • Architecture – Building Architecture
 • Building and Architectural Engineering
 • Chemical Engineering
 • Computer Science and Engineering
 • Design and Engineering
 • Design for Fashion System
 • Digital and Interaction Design
 • Electrical Engineering
 • Electronics Engineering
 • Integrated Product Design
 • Interior and Spatial Design
 • Management Engineering
 • Telecommunication Engineering
 • Mechanical Engineering
Học bổng MAECI (Học bổng chính phủ)
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 900€/tháng
Sinh viên muốn đăng ký khóa học Thạc sĩ, Tiến sĩ
Invest your talent
 • 100% học phí
 • Hỗ trợ 8000€/năm
Phải đăng ký vào một khóa học của trường đại học Ý, vùng sẽ xét cấp học bổng dựa trên chỉ số ISEE
Polytechnic University of Turin (Piemonte)
 • Architecture Costruction City
 • Architecture for the Sustainability Design
 • Communications and Computer Networks Engineering
 • Data Science and Engineering
 • ICT for Smart Societies
 • Civil Engineering
 • Electronic Engineering
 • Engineering and Management
 • Computer Engineering
 • Mechanical Engineering
Học bổng trường 8.000€ Xét thành tích học tập của sinh viên đã tốt nghiệp bậc cử nhân và đăng ký thạc sĩ ngành liên quan đến lĩnh vực Engineering hoặc Architecture
Học bổng TOPolito 8.000€  Dành cho các sinh viên đăng ký học cử nhân hoặc thạc sĩ trong các lĩnh vực Engineering hoặc Architecture

Để tìm hiểu thêm về các ngành học, chương trình học tại UNIVE cũng như các trường đại học khác tại Ý, phụ huynh và các bạn học sinh đang có nhu cầu du học Italy có thể liên hệ theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC TRÍ CƯỜNG

Địa chỉ: Tòa nhà INDEC, ngõ 474 Xã Đàn, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 0941 95 33 68

Facebook: Du học cùng INDEC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *